• لیست بناهای ثبت شده
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن - روستاي رباط سفيد دولتي بنا چهارطاقي 06/24/1310 39 ساساني بناي سنگي بازه هور 1
  شهر مشهد - مرکز شهر مشهد وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 140 قرن 4 ه. ق - معاصر حرم امام رضا (ع) 2
  شهر مشهد- خيابان مصلي- نبش مصلي 4 وقفي بنا مصلی 10/15/1310 141 صفويه مصلی پایین خیابان 3
   مشهد- شمال مشهد- انتهاي خ خواجه ربیع وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 142 صفويه مقبره خواجه ربیع 4
  بخش مركزي - دهستان طوس - توس دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا آرامگاه 10/15/1310 173 قرن 8 ه. ق گنبد هارون 5
  مشهد- خ شهيد اندرزگو- انتهاي كوچه بازار بزرگ وقفي بنا مسجد 04/18/1311 186 قرن 9 ه. ق مسجد 72 تن (شاه سابق) 6
  شهر مشهد - مجاور حرم امام رضا (ع) وقفي بنا مدرسه 09/29/1316 301 قرن 9 ه. ق مدرسه دودر 7
  شهر مشهد - مجاور حرم امام رضا (ع) وقفي بنا مدرسه 11/20/1318 333 تيموري مدرسه پریزاد 8
  شهر مشهد - مجاور حرم امام رضا (ع) وقفي بنا مدرسه 11/20/1318 334 تيموري مدرسه بالا سر 9
   مشهد - 5 كيلومتري مشهد - شهرك طرق وقفي بنا مصلی 11/20/1318 338 قرن 9 ه. ق مصلی طرق 10
  بخش مركزي –22 كيلومتري شهر مشهد- دهستان طوس- روستاي اخنجان - توس دولتي بنا ميل 03/20/1321 341 قرن 8 ه. ق میل اخنجان (اخنگان) 11
  مشهد- محله چهارستون- 500 متري حرم امام رضا- حاشيه خيابان طبرسي وقفي
  (محمدي- سالمي- خادم)
  بنا آرامگاه- امامزاده 10/16/1345 616 صفويه بقعه گنبد خشتی
  (بقعه امامزاده محمد)
  12
  بخش رضويه - شرق روستای چاهک دولتي بنا قلعه 01/23/1346 651 قرن 6-4 ه. ق قلعه خرابه و رباط چاهک (چاهه) 13
  شهر مشهد - داخل شهر وقفي بنا مدرسه 05/08/1354 1087 صفويه سردر مدرسه حاج حسن خان 14
  شهر مشهد - خ آيت الله شيرازي ( بالا خيابان ) وقفي بنا مدرسه 05/08/1354 1088 صفويه سر در مدرسه باقریه 15
  شهر مشهد - چهار راه شهدا دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا آرامگاه 09/18/1354 1174 معاصر آرامگاه نادر 16
  بخش مركزي - دهستان طوس - توس دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا آرامگاه 09/18/1354 1176 پهلوي آرامگاه فردوسی 17
  بخش رضويه- دهستان پايين ولايت - 3 ك. م شمال پاسگاه اسماعيل آباد (78 ك. م مشهد) دولتي بنا رباط 11/06/1354 1223 اواخر غزنويان رباط ماهی 18
  مشهد- خيابان آخوند خراساني- ميدان گنبد سبز عمومي بنا آرامگاه 02/05/1356 1370 صفويه گنبد سبز 19
  مشهد- خيابان شهيد اندرزگو- انتهاي كوچه بازار بزرگ دولتي بنا حمام 02/05/1356 1374 صفويه حمام شاه (رضوي) 20
   مشهد- خ نواب صفوي- نواب صفوي 2- ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) وقفي بنا آرامگاه 02/05/1356 1375 صفويه - معاصر مقبره پیر پالاندوز 21
   مشهد- خیابان عليا- ابتداي خيابان شيرازي وقفي بنا مدرسه 04/26/1357 1615 صفويه - معاصر مدرسه نواب 22
  مشهد- ضلع شمالی بست پایین خ مشهد- مقابل صحن وقفي بنا مدرسه 04/26/1357 1616 صفويه مدرسه خیراتخان 23
   مشهد- خيابان نواب صفوي- روبروي نواب4 وقفي بنا مدرسه 04/26/1357 1617 قرن 11 ه. ق مدرسه عباسقلی خان 24
  بخش احمد آباد- دهستان سرجام- جنوب شرق مشهد- ناحیه طرق دولتي بنا رباط 10/05/1356 1636 صفويه رباط طرق 25
  بخش احمد آباد– دهستان پيوه ژن-56 كيلومتري جنوب غربي مشهد- جنوب روستاي فخرداوود دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 06/18/1377 2108 قرن 9 ه.ق رباط فخرداوود 26
  مشهد- خ امام خميني- بين امام خميني 34و32 – سه راه پاسداران- روبروي اداره دارائي- (خانه مشاهير) دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا منزل 06/18/1377 2115   خانه ملک 27
   مشهد- خيابان توحيد- بين توحيد 4و6 – بعد از كوچه زردي- جنب مسجد جعفري- پ 216 خصوصي
  (داودي)
  بنا منزل 09/20/1379 2918 اواخر قاجار خانه داوودي 28
   مشهد- خيابان نواب صفوي- كوچه عباسقلي خان خصوصي بنا بازار 07/10/1380 4030 پهلوي اول سرای عزیزالله اف 29
  مشهد- خ 17 شهريور– خ صدر – نبش صدر 16 دولتي بنا رباط 07/10/1380 4031 قاجاريه کاروانسرای بابا قدرت 30
  بخش احمد آباد- 3 کیلومتری روستای بزوشک دولتي بنا رباط 05/08/1381 5903 تيموري- صفويه-
  قاجاريه
  رباط علاقبند 31
  بخش احمد آباد– دهستان سرجام- روستاي رباط خاكستري- 17 کیلومتری جنوب مشهد دولتي بنا رباط 05/08/1381 5904 سلجوقي- صفويه رباط خاکستری 32
  بخش احمد آباد- 65 كيلومتري مشهد- 1 كيلومتري شمال روستاي قاسم آباد عمومي بنا قلعه 05/08/1381 5956 صفويه قلعه حسن 33
  بخش احمد آباد- روستای رباط سفید عمومي بنا رباط 05/08/1381 5957 تيموري- صفويه-
  قاجاريه
  رباط سفید 34
  مشهد- خ ابن سینای شرقی- ميدان امام رضا(ع) – بيمارستان امام رضا وقفي بنا بیمارستان 05/08/1381 5958 پهلوي اول ساختمان‌های قدیمی بیمارستان امام رضا 35
  مشهد- خ شهيد بهشتي- شهيد بهشتي 48- كوچه شهيد قرائيان وقفي بنا آرامگاه 05/08/1381 5960 صفويه آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی 36
  بخش احمد آباد - 12کیلومتری روستای رباط سفید وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/08/1381 5961 تيموري- صفويه بقعه امامزاده سید نورالله 37
  بخش احمد آباد - روستای شریف آباد دولتي بنا رباط 07/07/1381 6355 صفويه کاروانسرای شاه عباسی
  (شریف آباد)
  38
  بخش احمد آباد - روستای پیوه ژن دولتي بنا قلعه 07/07/1381 6356 اواخر اسلامي قلعه کهنه پیوه ژن 39
  مشهد- خ نواب صفوي- نواب صفوي 4- کوچه كشميري ها- پلاک 8 خصوصي- وقفي
  (شيخي)
  بنا منزل 07/07/1381 6357 قاجاريه خانه قدیمی داروغه
  (حسينيه شورك)
  40
  بخش احمد آباد- 1/5کیلومتری روستای باش ساروج دولتي بنا رباط 07/07/1381 6358 قرون ميانه اسلامي-
  قاجاريه
  رباط باش ساروج 41
   مشهد- خ آيت الله شیرازی- آيت الله شيرازي11 خصوصي
  (ورثه سبزواري)
  بنا منزل 07/07/1381 6360 قاجاريه خانه قدیم سبزواری‌ها 1
  (سبزواري زاده)
  42
  بخش احمد آباد - شمال روستای درخت سپیدار دولتي بنا قلعه 07/07/1381 6435 اسلامي قلعه تلخون (تلخ آب) 43
   مشهد- خ امام خميني - امام خميني 17 (كوچه اميركبير) – پلاك 59 خصوصي بنا منزل 07/07/1381 6436 قاجاريه خانه قدیمی صداقتی 44
  بخش رضويه - روستای متروك لنگرک دولتي بنا آرامگاه 07/07/1381 6437 ايلخاني آرامگاه بابا لنگر 45
  بخش رضويه - دهستان ميامي - یک کیلومتری روستای چلاقد دولتي بنا چهارطاقي 07/07/1381 6438 سلجوقي- تيموري بقعه چلاقد (چهار طاقي چلاقد) 46
  بخش احمد آباد - روستای بالندر دولتي بنا قلعه 10/10/1381 6662 صفويه بقایای معماری قلعه درخت جوزا 47
  بخش احمد آباد- دهستان پيوه ژن- 1 ك .م روستای دهسرخ دولتي بنا قلعه 10/10/1381 6664 صفويه قلعه نو دهسرخ 48
  بخش احمد آباد- روستاي شریف آباد دولتي بنا چاپارخانه 10/10/1381 6665 قرن 13و12 ه.ق چاپارخانه تخت لنگر 49
  بخش احمدآباد- دهستان پیوه ژن- روستاي پيوه ژن وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 10/10/1381 6666 قرن 10 ه .ق بقعه امامزاده هاشم ومحتشم 50
  بخش احمدآباد- دهستان پيوه ژن- روستای سلطان آباد دولتي بنا رباط 10/10/1381 6667 قرن 7 ه .ق رباط چهار حوض 51
  بخش احمد آباد - روستای فخرداود (باباپير) عمومي بنا آرامگاه 10/10/1381 6668 قاجاريه بقعه بابا پیر 52
  بخش احمد آباد- دهستان پیوه ژن- 250 م. شمال روستاي دهسرخ (45 ك .م جنوب مشهد) وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 10/10/1381 6669 قاجاريه بقعه امامزاده عبدالعزیز 53
   مشهد- بلوار امت ‌‌(ميرزا كوچك خان)- گوشه شمالي پارك رستگار مقدم دولتي بنا كوره 11/12/1381 7476 پهلوي اول کوره آجرپزی رستگار مقدم 54
  بخش احمد آباد- 2 ك.م غرب روستای بازه حوض دولتي بنا رباط 01/24/1382 8253 قاجاريه رباط کلمبه 55
  بخش مركزي- باروی قدیمی شهرتوس خصوصي بنا آرامگاه 03/10/1382 8944 قرن 5و6 ه . ق آرامگاه منسوب به غزالی 56
  بخش مركزي- شهر تاریخی توس- روستاي اسلاميه خصوصي بنا آرامگاه 03/10/1382 8945 قرن 6-9 ه . ق بقایای آرامگاه تپه خشتی 57
  مشهد-3 ك. م جنوب شهر مشهد- انتهاي شهرك سيدي- انتهاي خيابان خلج خصوصي بنا اقامتگاه 04/24/1382 9248 صفويه اقامتگاه خلج 58
  مشهد- خيابان امام خميني (كوچه شاهين فر)– كوچه بازارچه سراب– جنب مسجد حمزه- پلاك 22 خصوصي
  (حافظيان)
  بنا منزل 04/24/1382 9250 قاجاريه خانه مقبل السلطنه 59
   مشهد- خ شيرازي 4 - ك چهارباغ - ك پنجه - جنب حسینیه کویتی ها خصوصي
  (ابطهي)
  بنا منزل 04/24/1382 9252 قاجاريه خانه کوزه کنانی (حسينيه فروشاني ها) 60
   مشهد- ميدان بيت المقدس- كوچه كربلا- پشت هتل اطلس– پ 63 وقفي بنا آب انبار 04/24/1382 9253 صفويه حوض برجی 61
  بخش مركزي - غرب روستای فارمد عمومي بنا آرامگاه 05/07/1382 9282 قرن 5 ه . ق آرامگاه ابوعلی فارمدی 62
   مشهد- ميدان راه آهن- 100 متری شمال شرق ايستگاه راه آهن دولتي بنا آرامگاه 06/23/1382 10180 صفويه گورجای میلی مشهدی 63
  مشهد- خ شيرازي 3 - کوچه حمام برق- جنب هتل طبرستان - پ 7 وقفي
  (وظيفه دان)
  بنا خانقاه 11/27/1382 10914
  اواخر قاجار-
  اوايل پهلوي
  خانقاه نعمت اللهی 64
   مشهد- خيابان آزادي- چهارراه شهدا- كوچه غلامعلي رازفر- ضلع شرقي هتل الغدير خصوصي
  (محمدعلي پيوندي)
  بنا منزل 05/17/1383 11012 اواخر قاجار خانه قديمي سبزواری ها-2 65
   مشهد- ميدان بيت المقدس- خيابان امام رضا– امام رضا 2 – كوچه صاحب علم – پ 32 خصوصي
  (موسوي)
  بنا منزل 05/17/1383 11013 قاجاريه خانه قديمي موسوي 66
   مشهد- خيابان نواب صفوي4- كوچه تاجرها- پلاك 91 خصوصي
  (علي شهري)
  بنا منزل 05/17/1383 11014 اواخر قاجار خانه قديمي حناساب 67
  بخش مركزي -6 ك م شمال مشهد – كنار جاده آسفالته – جنوب روستاي گرجي دولتي بنا پل 05/17/1383 11015 صفويه پل شاهي 68
   مشهد- خيابان آزادي- آزادي 3 - كوچه ساسان- پلاك 49 خصوصي
  (سعيد اكبرزاده)
  بنا منزل 05/17/1383 11016 اواخر قاجار خانه قديمي اكبرزاده 69
   مشهد- خيابان سرشور– سرشور 3- پلاك 19 خصوصي
  (عباسيان حسيني)
  بنا منزل 05/17/1383 11017 قاجاريه خانه قديمي عباسيان حسيني 70
  بخش مركزي - دهستان كنويست - 50 متري غرب روستاي سنگبر (11 ك. م شرق مشهد) دولتي بنا چهارطاقي 05/17/1383 11018 تيموري چهارطاقي سنگبر 71
  بخش رضويه - دهستان ميامي - يك كيلومتري غرب روستاي ميامي وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/17/1383 11019 صفويه آرامگاه امامزاده يحيي 72
  بخش مركزي– دهستان توس– روستای چهاربرج- توس خصوصي
  (محمد وثوقي)
  بنا يخچال 06/16/1383 11086 قاجاريه يخدان تاريخي چهار برج 73
  بخش مركزي - ضلع شرقي روستاي كريم آباد خصوصي
  (شجاع)
  بنا يخچال 06/16/1383 11087 اواخرقاجار يخدان كريم آباد 74
  مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي 7 - كوچه عسگريه - پ 54 خصوصي
  (رحيميان -جلاليان)
  بنا حسينيه 06/16/1383 11088 اواخرقاجار حسينيه رحيميان 75
  مشهد- خيابان شهيد اندرزگو– كوچه سرشور- بين سرشور 12 و 14 خصوصي
  (صاحب علم- املاك محمدي)
  بنا منزل 04/12/1384 12063 پهلوي اول خانه صاحب علم 76
  مشهد- خيابان آزادي- آزادي 8- نبش اولين تقاطع خصوصي
  (عطاريان)
  بنا منزل 04/12/1384 12064 اواخرقاجار خانه عطاريان 77
  مشهد- خيابان شهيد اندرزگو- كوچه سرشور 5 (شهيد مجيد قناد)- پلاك 32 خصوصي
  (رضوي)
  بنا منزل 04/12/1384 12065 اوايل پهلوي خانه تمدني 78
   مشهد- خيابان نوغان- نوغان 6- كوچه بختياري ها- پلاك 162 خصوصي (جميلي- علي پريشاني) بنا منزل 04/12/1384 12066 اوايل پهلوي منزل موسوی (خانه پريشاني) 79
  مشهد- خ امام خميني– نبش امام خميني 26 – روبروي باغ ملي خصوصي بنا هتل 04/12/1384 12067 اوايل پهلوي هتل پارس 80
  مشهد- ميدان طبرسي- كوچه نوغان- نبش نوغان 4 خصوصي
  (حسين طلايي- صدر)
  بنا منزل 04/12/1384 12068 پهلوي اول خانه طلايي 81
   مشهد- چهارراه شهدا- خيابان آزادي - نبش كوچه خوراكيان- پلاك35 خصوصي
  (نيك فروشان)
  بنا منزل 04/12/1384 12069 پهلوي اول خانه سالاري 82
   مشهد- خيابان امام خميني- خيابان جنت– فرهنگسراي بهشت دولتي
  (شهرداري)
  بنا ساختمان اداري 04/12/1384 12070 پهلوي اول فرهنگسراي بهشت 83
  مشهد- خ امام خميني- خ جنت- پاركينگ شهرداري خصوصي
  (لگزايي)
  بنا منزل 04/12/1384 12071 پهلوي اول خانه لگزايي (سلماسي) 84
   مشهد - ميدان شهدا– خ امام خميني– نبش كوچه سجادي– روبروي اداره آموزش و پروش خصوصي (غلامرضا خواجه- سنچولي) بنا منزل 04/12/1384 12072 پهلوي اول خانه خان منش 85
  مشهد - خيابان آزادي– كوچه شهيد محمود علوي (كوچه شاهين فر)– نبش بن بست جهان خصوصي
  (حسيني رشتي)
  بنا منزل 04/12/1384 12073 پهلوي اول خانه ظريف 86
  مشهد- خيابان آزادي- آزادي 3 (ساسان) - كوچه تپل محله - پ 48 وقفي (دفتر مركزي حوزه علميه مشهد) بنا منزل 04/12/1384 12074 پهلوي اول خانه موسوي نژاد 87
  مشهد- پنجراه پايين خيابان- خ وحدت- وحدت 13 - پلاك 215 خصوصي
  (سيدمحمد طباطبايي- غلامحسين اميني)
  بنا منزل 04/12/1384 12075 پهلوي اول منزل اميني 88
   مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي 9 - پلاك 351 خصوصي
  (مهدي اميري- جمالي)
  بنا منزل 04/30/1384 12132 اواخرقاجار خانه قديمي اميري 89
   مشهد- اوايل خيابان خسروي– بين ديالمه 3 و 5 جنب بانك ملت – پ 125 خصوصي
  (ورثه كاظم زاده)
  بنا منزل 05/11/1384 12373 قاجاريه خانه كاظم زاده 90
  مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي 7-كوچه عسگريه - پلاك 29 خصوصي
  (توكلي)
  بنا منزل 05/11/1384 12374 قاجاريه خانه توكلي 91
  مشهد- خيابان آخوند خراساني- كوچه خامنه اي– نرسيده به پارك محلي خصوصي
  (حسين زاده)
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12375 پهلوي اول نماي گرمابه سعدي 92
  مشهد- خيابان امام خميني- خيابان جنت- جنب پاركينگ شهرداري دولتي
  (بنياد شهيد)
  بنا منزل 05/11/1384 12376 پهلوي خانه سلماسي (لگزايي) 93
   مشهد- ميدان طبرسي - كوچه نوغان - بين نوغان 4.6 خصوصي
  (سيدكاظم پورتقوي)
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12377 پهلوي اول نماي خانه تقوي 94
  مشهد- خ امام خميني- حد فاصل خيابان سعدي و امام خميني 9- بالاي لوازم ورزشي تخت جمشيد خصوصي
  (حسيني- محمدزاده)
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12378 پهلوي اول نماي انبار كمالي 95
  مشهد- بلوار وحدت- وحدت 21 - كوچه صفار شاهرودي- كوچه غلامحيدر پاكسير- بلوك دوم خصوصي (سيدان-عباس قوي پنجه) بنا منزل 05/11/1384 12379 قاجاريه خانه سيدان 96
   مشهد- بلوار وحدت- وحدت 11 - پلاك 104 خصوصي
  (ورثه جوان صبور)
  بنا منزل 05/11/1384 12380 قاجاريه خانه مسكوني جوان صبور 97
  مشهد- ميدان سعدي– خيابان دانشگاه– دانشگاه 15 (كوچه قائم مقامي) – پلاك 3 خصوصي
  (اشرف السادات تفتي)
  بنا منزل 05/11/1384 12381 اواخرقاجار منزل مسكوني تفتي 98
  شهر مشهد - ضلع غربي تقي آباد دولتي بنا مدرسه 05/11/1384 12382 پهلوي اول هنرستان شهيد بهشتي 99
  مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي11- پ 132 خصوصي
  (رعيت زاده كرماني)
  بنا منزل 05/11/1384 12383 قاجاريه خانه مسكوني كرماني 100
  مشهد- خ نواب صفوي 11 - كوچه باغ حسن خان- كوچه كاظم ذبيح الهي -پلاك 11 خصوصي
  (بلخاست)
  بنا منزل 05/11/1384 12384 قاجاريه خانه مسكوني بلخاست 101
  مشهد- خ شهيد رجايي- كوچه شوكت الدوله- پلاك 4 خصوصي
  (عليزاده)
  بنا منزل 05/11/1384 12385 پهلوي خانه مسكوني عليزاده 102
   مشهد- خ شيرازي 20 (ك باغ عنبر)- كوچه داد آفريد- پلاك 148 خصوصي
  (قاسم رجب پور صنعتي)
  بنا منزل 05/11/1384 12386 قاجاريه خانه رجب پور صنعتي 103
  مشهد- خيابان نواب صفوي 11 - پلاك 6 خصوصي
  (ورثه زرين زاده)
  بنا منزل 05/11/1384 12387 قاجاريه خانه زرين زاده 104
  مشهد- خ امام خميني- ميدان شهدا-تقاطع خسروي- روبه روي بانك ملت -شعبه مدرس خصوصي
  (عباس كمالي)
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12388 قاجاريه نماي منزل كمالي 105
  مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي 11- كوچه عسگريه - مقابل تكيه يزدي ها خصوصي
  (رضا انصاري)
  بنا منزل 05/11/1384 12389 اواخرقاجار منزل مسكوني ناظران 106
   مشهد- بلوار وحدت- وحدت 21 - كوچه صفار شاهرودي- پلاك 27 خصوصي (ولابيان) بنا منزل 05/11/1384 12391 اواخرقاجار خانه اردكاني (دولابيان) 107
  مشهد- خ امام خميني- نبش امام خميني 24- روبروي باغ ملي خصوصي
  (اسكندري)
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12392 پهلوي اول نماي مطب اسكندري 108
  مشهد- خ نواب صفوي- كوچه عباسقلي خان- كوچه محمديه-پلاك 85 خصوصي (عذرا غفوري- حسين و محمد رشتي بافت) بنا منزل 05/11/1384 12393 قاجاريه خانه غفوري 109
  مشهد- خ امام خميني- نبش خيابان سعدي- طبقه بالاي فروشگاه لوازم ورزشي خصوصي
  (قناويزچي)
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12394 پهلوي اول نماي مطب دكتر شيباني 110
  مشهد- خ نواب صفوي- نبش نواب صفوي 10 خصوصي
  (خادم الخمسه)- دولتي
  بنا منزل - نما 05/11/1384 12395 اواخر قاجار نماي سراي فولادكار* 111
  بخش رضويه - روستاي چهل سنگ عليا دولتي بنا قلعه 05/19/1384 12944 صدراسلام- صفويه بقاياي قلعه سنگي چهل من سنگ 112
  بخش رضويه - روستاي كوه سفيد دولتي بنا قلعه 05/19/1384 12956 قرون مياني اسلامي بقاياي قلعه كافر كوه سفيد 113
  بخش رضويه - آبروان - 9 كيلومتري شمال شرق قرقروك دولتي بنا حوض انبار 05/19/1384 12957 صفويه حوض انبار ميرزا عرب 114
  مشهد- خيابان اندرزگو- كوچه بازار سرشور- سرشور 13 - پلاك 211 خصوصي (بي بي اشرف تفتي) بنا منزل 05/22/1384 13103 پهلوي اول منزل جواهري 115
  مشهد- خ خسروي- حدفاصل چهارطبقه و چهارراه خسروي- خيابان شهيد ديالمه– بين ديالمه 1و3 خصوصي
  (ابراهيم زاده)
  بنا منزل - نما 05/22/1383 13104 پهلوي اول نماي سراي عروس 116
  مشهد- خيابان آخوند خراساني - كوچه آيت الله خامنه اي - روبروي پارك محلي خصوصي
  (شيعه علي)
  بنا منزل 05/22/1383 13105 پهلوي اول منزل نوريان 117
  مشهد- چهارراه خسروي – كوچه شهيد مهاجر و پسران – پلاك 719 خصوصی 
  (عباس شيخاني)
  بنا منزل 05/22/1383 13106 پهلوي اول منزل دكتر حشمت اعتمادي 118
  مشهد- ميدان شهدا - خيابان شهيد هاشمي نژاد- كوچه افتخاري – پ 87 خصوصي
  (شيخ الاسلامي)
  بنا منزل 05/22/1383 13107 پهلوي اول منزل شيخ الاسلامي 119
   مشهد- چهارراه شهدا– پشت آرامگاه نادري– كوچه شهيد حسين درخشاني– پلاك 54 خصوصي
  (هوشيار خوشدل)
  بنا منزل 05/22/1384 13158 اسلامي منزل هوشمند 120
  مشهد- خ خسري- خ شهيد دياله – نبش دياله 5 خصوصي
  (صادق وطن چي)
  بنا منزل 05/22/1384 13160 اواخرقاجار خانه وطن چي 121
   مشهد- خيابان آخوند خراساني- آخوند خراساني 5- كوچه سه شهيد- پلاك 42 خصوصي (سيد مرتضي حسيني) بنا منزل 05/25/1384 13365 پهلوي اول خانه پيشه وران 122
   مشهد- بلوار وحدت- وحدت 21- ك كشميري ها - پلاك 4 خصوصي
  (مجيديزدان پرست)
  بنا منزل 05/25/1384 13366 پهلوي اول منزل يزدان پرست 123
   مشهد- ميدان شهدا- خيابان توحيد- نبش توحيد 6 خصوصي (حسيني) بنا منزل 05/25/1384 13367 پهلوي اول خانه حسيني (خانه قندي) 124
  مشهد - خيابان شيرازي (كوچه شاهين فر)- شيرازي 10- كوچه مستشاري- پلاك 10 خصوصي
  (فروغ ديباچي)
  بنا منزل 05/25/1384 13368 پهلوي اول منزل حسن زاده (متروك) 125
   مشهد- خ آيت الله شیرازی- آيت الله شيرازي 11 خصوصي
  (آقاي سردار)
  بنا منزل 05/25/1384 13369 پهلوي اول منزل سبزواري زاده
  (سبزواری ها 1)
  126
   مشهد - خيابان امام خميني- امام خميني 34- پ 13و15 (ميدان ده دي- خيابان جانبازان) خصوصي(آلفود)- ارامنه گريگور بنا كليسا 05/25/1384 13370 پهلوي دوم كليساي ده دي 127
   مشهد- چهارراه شهدا- كوچه الغدير- كوچه بهاء التوليه- كوچه حاج محمد- پ 46 خصوصي
  (مجتبي احمديان)
  بنا منزل 05/25/1384 13371 پهلوي اول خانه احمديان 128
   مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي4 - ك كشميري ها - پ 17 خصوصي
  (عباس موسوي)
  بنا منزل 05/25/1384 13372 پهلوي اول منزل موسوي 129
   مشهد- خ آزادي- كوچه مخابرات- پ 92 خصوصي (مانپور- روح اله حسن زاده) بنا منزل - نما 05/25/1384 13373 پهلوي اول نماي منزل قهرمان پور 130
   مشهد- خ امام خميني- حد فاصل سراه پاسداران و ميدان ده دي- ساختمان اداره هلال احمر دولتي بنا ساختمان اداري 05/25/1384 13374 پهلوي دوم اداره هلال احمر 131
  مشهد- خيابان امام خميني– كوچه گلستان – پشت ساختمان صدا و سيما - پلاك 53 خصوصي بنا كليسا 05/25/1384 13375 پهلوي اول كليساي انجيلي 132
  مشهد- خيابان آخوند خراساني- آخوند خراساني 9- پلاك 73 خصوصي (ضيائيان) بنا منزل 07/06/1384 13422
  اواخر قاجار-
  اوايل پهلوي
  خانه قديمي وهاب زاده 133
   مشهد- خيابان خسروي نو (اندرزگو)- كوچه بازار بزرگ خصوصي بنا بازار 07/06/1384 13499 قاجاريه بازار فرش 134
  بخش مركزي -25 ك. م شمال غرب مشهد- دهستان توس-5 ك. م جنوب غربي مجموعه آرامگاه فردوسي- توس خصوصي
  (محسن مقيمي)
  بنا منزل 07/06/1384 13500 قاجاريه خانه باغ چهار برج توس 135
   مشهد- خيابان امام خميني– ابتداي خيابان جنت دولتي بنا باغ 08/25/1384 13859 پهلوي اول باغ ملي 136
   مشهد- چهارراه شهدا- خيابان آزادي (رجائي)- كوچه مخابرات- نبش كوچه پنجه خصوصي
  (حميد پوررشيد)
  بنا بازار 08/25/1384 13860 پهلوي اول سراي تركمن ها 137
   مشهد- خ شيرازي- انتهاي شيرازي 3-ك حاج ملا هاشم - انتهاي كوچه حمام برق- پ 1/29 خصوصي (زهرا زرعي) بنا منزل 08/25/1384 13873 پهلوي منزل زرعي 138
  مشهد- خيابان نواب صفوي- حد فاصل حرم تا ميدان عدالت خصوصي (طباطبائي- شريعت- عطاريان و..) بنا منزل - نما 08/25/1384 13874 اواخرقاجار بدنه خيابان نواب صفوي 139
  مشهد- خيابان آخوند خراساني- نبش آخوند خراساني 19 ( كوچه ارگ) خصوصي
  (احمدي)
  بنا منزل - نما 08/25/1384 13875 پهلوي اول نماي منزل احمدي 140
   مشهد- خيابان شيرازي(بالا خيابان )-حد فاصل حرم امام رضا (ع)-چهارراه شهدا-ميدان شهدا خصوصي بنا منزل - نما 08/25/1384 13876 صفويه (اوايل پهلوي) نماي بدنه هاي خيابان شيرازي 141
  مشهد- خيابان آخوند خراسانی- آخوند خراسانی 20 - نبش تقاطع اول– سمت راست– پ 1 خصوصي
  (موسوي)
  بنا منزل 08/25/1384 13877 پهلوي خانه مجيد نيا 142
   مشهد- خيابان شهيد ديالمه (خسروي نو) - ديالمه 2- نبش كوچه فتاح خان - پلاك 2 خصوصي (داوري) بنا منزل 08/25/1384 13878 اوايل پهلوي خانه داوري 143
   مشهد- خيابان نواب صفوي- كوچه عباسقلي خان- ك محمديه- ك شهيد ركابي- پ 99 خصوصي
  (محمدي)
  بنا منزل 08/25/1384 13879 پهلوي خانه محمدي 144
  بخش مركزي - دهستان كنويست - روستاي شرشر وقفي بنا آرامگاه 08/25/1384 13880 پهلوي اول مزار خواجه زماني 145
  مشهد- خيابان نواب صفوي- نواب صفوي 4-كوچه كشميري ها- انتهاي كوچه سمت راست پلاك 45 خصوصي
  (براتي)
  بنا منزل 08/25/1384 13881 پهلوي خانه براتي 146
  مشهد- تقاطع خيابان ارگ و خسروي- ضلع شمالي خيابان خسروي- روبروي بانك ملت - پ 21 خصوصي
  (سلطاني)
  بنا منزل 08/25/1384 13882 پهلوي ساختمان مطب دكتر ضيائي 147
  مشهد- ميدان شهدا- خيابان توحيد- نبش كوچه ازغدي خصوصي
  (درايتي)
  بنا منزل - نما 08/25/1384 13883 پهلوي اول نماي منزل درايتي 148
  مشهد- خ دانشگاه– دانشگاه 15 – پلاك هاي 28 و 29 خصوصي
  (ورثه بني هاشمي)
  بنا منزل 11/09/1384 13915 پهلوي اول منزل بنی هاشمی 149
   مشهد- فلكه سراب– خيابان سعدي– بين سعدي 18و 20 – پ 49 خصوصي
  (توكلي زاده)
  بنا منزل 09/11/1384 13917 پهلوي اول خانه توكلي زاده 150
  مشهد- خيابان آخوند خراساني- آخوند خراساني 1/20 (كوچه فروغ )– پ 199(خانه مشاهير) خصوصي
  (هنرمند)
  بنا منزل 09/11/1384 14002 پهلوي خانه دختر ملک 151
  مشهد- خيابان پاسداران– بين پاسداران 5 و 3 – پلاك 93 خصوصي
  (شالچي)
  بنا منزل 09/11/1384 14004 پهلوي دوم خانه الستی 152
  مشهد- میدان طبرسی- کوچه محراب- کوچه طلایی- کوچه اول سمت راست - پلاک 36 خصوصي (محمد اميرفخريان) بنا منزل 09/11/1384 14006 پهلوي سرسرای ورودی خانه امیر فخریان 153
   مشهد - ميدان امام رضا (ع) – پلاك 158 خصوصي
  (فولادي)
  بنا منزل 11/09/1384 14149 پهلوي اول منزل فولادی 154
   مشهد- میدان شهدا- خيابان امام خميني- سه راه جم – اداره دارايي دولتي بنا ساختمان اداري 12/16/1384 14355 اوايل پهلوي دوم ساختمان اداره دارایی 155
   مشهد - ميدان شهدا- ساختمان شهرداري دولتي بنا ساختمان اداري 12/16/1384 14358 اوايل پهلوي دوم ساختمان شهرداری مشهد 156
   مشهد- خ امام خميني- بين امام خميني 26 و خيابان ثبت دولتي بنا ساختمان اداري 12/16/1384 14359 اوايل پهلوي دوم بانک ملی مرکزی 157
  بخش مركزي - دهستان تبادكان - شرق روستاي برزش آباد وقفي بنا آرامگاه 03/17/1385 15562 اواخر صفويه بقعه سيدعبدالله برزش آباد 158
  بخش احمد آباد- دهستان پيوه ژن- 2 ك. م شرق روستاي سلطان آباد عمومي بنا آسياب 12/27/1386 22294 قاجاريه آسياب سلطان آباد 159
  بخش مركزي- دهستان كنويست- ضلع شرقي روستاي شرشر دولتي بنا قلعه 12/27/1386 22298 اواخر قاجار قلعه پاسگاه هلالي 160
  بخش مركزي- دهستان كنه بيست- ضلع جنوبي روستاي كنه بيست خصوصي
  (محمد دوست)
  بنا آسياب 05/02/1387 23091 پهلوي اول آسياب كنه بيست 161
   مشهد- خيابان امام خميني– ميدان ده دي دولتي بنا ميدان 11/15/1387 24394 پهلوي ميدان ده دي (مكان رويداد) 162
  بخش احمدآباد- دهستان پيوه ژن- روستاي قاسم آباد عمومي بنا حمام 12/18/1387 24982 اواخر صفويه حمام قاسم آباد 163
  بخش مركزي- دهستان طوس- روستاي كوشك مهدي- خيابان امام مهدي- امام مهدي 5 عمومي بنا حمام 09/01/1388 28100 اواخر قاجار حمام كوشك مهدي 164
  بخش احمدآباد- دهستان سرجام -روستاي طرق- جنب كاروانسراي طرق - (5 ك .م جنوب مشهد) دولتي بنا آب انبار 11/13/1388 29069 قاجاريه آب انبار طرق 165
  بخش احمد آباد- دهستان سرجام - 50 ك. م غرب روستاي طرق دولتي بنا سد 11/13/1388 29279 تيموري سد طرق 166
  بخش احمدآباد- دهستان پيوه ژن- روستاي شریف آباد- جنب كاروانسراي اسحق خاني (35 ك .م جنوب مشهد) عمومي بنا حمام 11/13/1388 29286 اوايل قاجار حمام اسحاق خان 167
  بخش احمدآباد- دهستان پيوه ژن- روستاي پيوه ژن عمومي بنا حمام 10/08/1390 30474 صفويه حمام پيوه ژن 168
  مشهد- خیابان نواب صفوی، ضلع جنوب غربی، تقاطع خیابان نواب صفوی و شارستان رضوی هیئت امناء بنا مسجد و آب انبار 12/01/1394 31435 صفویه-قاجار مسجد حوض معجردار 169
   مشهد- خ امام خمینی- خ جنت- جنت2-پلاک78 خصوصی بنا خانه 10/15/1395 31644 پهلوی اول خانه ساختیانچی 170
  مشهد- میدان راه آهن، ایستگاه راه آهن   بنا بنا 11/09/1395 31647 پهلوی اول و دوم ایستگاه راه آهن مشهد
  (ابنیه، تأسیسات و...)
  171
   مشهد- بلوار امام رضا- امام رضا 16- خيابان عنصري غربي- عنصري 9 دولتي بنا مجموعه باغ 12/25/1379 3240 قاجاريه مجموعه باغ خونی 172
    دهیاری تپه تپه 04/24/1395   كلكوليتيك قديم تا
  مفرغ ميانی
  تپه مرغانو 173
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3241
  قرون اوليه-
  مياني اسلامي
  تپه پاژ 174
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3682 پيش ازتاريخ- تاريخي تپه نادری 175
    خصوصي- دولتي تپه تپه 07/10/1380 4027 پيش از تاريخ قره تپه 176
    دولتي تپه تپه 07/10/1380 4028 پيش از تاريخ تپه توپ درخت 177
    دولتي تپه تپه 07/10/1380 4029 پيش ازتاريخ- تاريخي تپه دوين 178
    خصوصي تپه تپه 07/10/1380 4032 پيش از تاريخ تپه قادر آباد 179
    خصوصي تپه تپه 07/07/1381 6439 پيش از تاريخ تپه نادری سید آباد 180
    دولتي تپه تپه 12/17/1381 7616 قرن 3-6 ه .ق تپه منجل تیغ بررود 181
    دولتي تپه تپه 04/24/1382 9251
  هزاره 2و1-
  قرن7و8 ه. ق
  تپه پس کمر 182
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12076 تاريخي- اسلامي تپه شر شر 183
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12077 تاريخي برج تپه 184
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12078 اسلامي تپه رضوان (رزان) 185
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12079 اسلامي تپه حاج تراب توس 186
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 12941 تاريخي تپه اسماعیل آباد 187
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12942 اواخرهزاره2 تا تاريخي تپه رستم خان 188
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12943 اواخرهزاره2 تا تاريخي تپه سنگر آباد 189
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12946 هزاره 2ق.م  تاريخي تپه قلئور خانه 190
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12948 قرن3-8 ه.ق تپه قلعه برجموري 191
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12951 تاريخي- قرون اوليه اسلامي تپه هاي باستاني چنارك 192
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12952 تاريخي- اسلامي تپه هاي گاو مرگي 193
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12953 اواخر هزاره 2 تا صدراسلام تپه جونو 194
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12954 تاريخي- اسلامي تپه هاي جميلي (دوقلو) 195
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12955 تاريخي تپه خاكي 196
    دولتي تپه تپه 08/25/1384 13871 هزاره2- دوره تاريخي تپه گاش 197
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20564 قرن 12و13ه.ق تپه قلعه دلبر 198
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22304 صدراسلام-
  قرن 3-5 ه.ق
  تپه كيوك 199
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22306 قرون مياني اسلامي تپه نمدون 200
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22307 تاريخي تپه قلعه گبري 201
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22309 قرون متاخر اسلامي تپه سيد آباد 202
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22310 قرون مياني اسلامي تپه نادري امرغان 203
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29062 قرون اوليه اسلامي تپه كال چغوكي 204
    دهیاری تپه تپه 08/19/1395 31599 عصر مفرغ محوطه باستان شناختی تپه نادر 205
    دهیاری تپه تپه 08/19/1395 31600 دوره مس‌وسنگ جدید، مفرغ قدیم و
  دوران تاریخی
  محوطه باستان شناختی تپه حسین آباد گزبند 206
    دهیاری تپه تپه 09/22/1395 31615 قرون میانی اسلامی محوطه باستان شناختی تپه چهل دختر 207
    دهیاری محوطه محوطه 04/24/1395   قرون اسلامی 4 تا 7 هجری محوطه علاقبند 208
    دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  محوطه شهر تاريخي 08/26/1375 1758 قرن 2 ه . ق شهر توس با مجموعه ارگ و بارو 209
    خصوصي محوطه محوطه 05/08/1381 5959 اسلامي محوطه باستانی رباط دیز باد 210
    دولتي محوطه مسيرتاريخي 07/07/1381 6359 اسلامي راه قدیمی نیشابور به توس
  (راه كهنه فاضل)
  211
    دولتي محوطه مسيرتاريخي 10/10/1381 6663 قاجاريه بقایای راه سنگ فرش شریف آباد 212
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7611 قرن 3-6 ه .ق محوطه باستانی و بقایای رباط کال خونی 213
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7612
  قرون اوليه اسلامي-
  صفويه
  محوطه باستانی قلعه کوچ کمر 214
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7613 هزاره 4 ق. م محوطه باستاني قلعه كوهي 215
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7615 قرن 3-7 ه.ق محوطه باستانی رباط جهان آباد 216
    عمومي محوطه محوطه 12/17/1381 7867 قرن 10و11 ه.ق محوطه باستانی قلعه مختاری 217
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8731 تاريخي - اسلامي محوطه قلعه کهنه چشمه چنار 218
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8732
  قرون اوليه اسلام-
  قرن 7 ه.ق
  محوطه باستانی قلعه چراغ 219
    عمومي محوطه محوطه 05/27/1382 9593 قرن 12و13 ه. ق محوطه باستانی قلعه کوه آسیاباد 220
    دولتي محوطه محوطه 05/19/1384 12949 قرون اوليه اسلامي محوطه سمبا 221
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13159 قرون متاخراسلامي محوطه تاريخي قلعه كبري پختوك 222
    دولتي محوطه محوطه 07/06/1384 13425 صدراسلام- قرن 10-11ه.ق محوطه تاريخي دستگردان 223
    دولتي محوطه محوطه 12/27/1386 22295 قرن 8و9ه.ق محوطه باستاني دهليان 224
    عمومي محوطه قبرستان 12/27/1386 22297 اواخرتيموري- قاجاريه قبرستان عاشقان 225
    دولتي محوطه كتيبه
  (سنگ نوشته)
  12/27/1386 22305 صفويه كتيبه خان تاشي 226
    عمومي محوطه قبرستان 05/02/1387 23095 تيموري - قاجاريه قبرستان تبادكان (سيدها) 227
    دولتي محوطه محوطه 12/18/1387 24987 قرن 4-8ه.ق محوطه لاخ انجير 228
    عمومي محوطه قبرستان 09/01/1388 28105 قرن 3ه.ق چشمه و تخت امام 229
    دهیاری محوطه محوطه 08/19/1395 31598 دوره اشکانی محوطه باستان شناختی قلعه گبری اردلوک 230
    دهیاری محوطه محوطه 09/22/1395 31614 دوره ساسانی تا
  قرون میانی اسلامی
  محوطه باستان شناختی قلعه گبری جغری 231
      محوطه محوطه 09/22/1395 31614 دوره ساسانی و
  قرون میانی اسلامی
  محوطه باستان شناختی قلعه گبری جغری 232
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
مشهد- بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)- بین مدرس 1 و 3  
32220795 - 32258097 051
miras-msh@yahoo.com
 

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق