• مزار خواجه
  گنبد خشتی
  مصلی طرق
  مصلی مشهد
  خواجه ربیع
  حسینیه رحیمیان
  آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی
  امام زاده یحیی میامی
  امام زاده عبدالعزیز ده سرخ
  مسجد 72 تن
  خواجه مراد
  گنبد سبز
  گنبد سبز
  خواجه اباصلت
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
مشهد- بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)- بین مدرس 1 و 3  
32220795 - 32258097 051
miras-msh@yahoo.com
 

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق