• آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - روستاي رباط سفيد دولتي بنا چهارطاقي 06/24/1310 39 ساساني مشهد بناي سنگي بازه هور 1
  شهر مشهد - مرکز شهر مشهد وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 140 قرن 4 ه . ق - معاصر مشهد حرم امام رضا (ع) 2
  شهر مشهد - خيابان مصلي- نبش مصلي 4 وقفي بنا مصلی 10/15/1310 141 صفويه مشهد مصلی پایین خیابان 3
  شهر مشهد - شمال مشهد- انتهاي خ خواجه ربیع وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 142 صفويه مشهد مقبره خواجه ربیع 4
  بخش مركزي - دهستان طوس - توس دولتي(ميراث فرهنگي) بنا آرامگاه 10/15/1310 173 قرن 8 ه . ق مشهد گنبد هارون 5
  شهر مشهد - خيابان شهيد اندرزگو-انتهاي كوچه بازار بزرگ وقفي بنا مسجد 04/18/1311 186 قرن 9 ه . ق مشهد مسجد هفتاد و دو تن (شاه سابق ) 6
  شهر مشهد - مجاور حرم امام رضا (ع) وقفي بنا مدرسه 09/29/1316 301 قرن 9 ه . ق مشهد مدرسه دودر 7
  شهر مشهد - مجاور حرم امام رضا (ع) وقفي بنا مدرسه 11/20/1318 333 تيموري مشهد مدرسه پریزاد 8
  شهر مشهد - مجاور حرم امام رضا (ع) وقفي بنا مدرسه 11/20/1318 334 تيموري مشهد مدرسه بالا سر* 9
  شهر مشهد - 5 كيلومتري مشهد - شهرك طرق وقفي بنا مصلی 11/20/1318 338 قرن 9 ه . ق مشهد مصلی طرق 10
  بخش مركزي –22 كيلومتري شهر مشهد – دهستان طوس- روستاي اخنجان - توس دولتي بنا ميل 03/20/1321 341 قرن 8 ه . ق مشهد میل اخنجان (اخنگان) 11
  شهر مشهد - محله چهارستون - 500 متري حرم امام رضا - حاشيه خيابان طبرسي وقفي(محمدي-سالمي-خادم) بنا آرامگاه - امامزاده 10/16/1345 616 صفويه مشهد بقعه گنبد خشتی (بقعه امامزاده محمد) 12
  بخش رضويه - شرق روستای چاهک دولتي بنا قلعه 01/23/1346 651 قرن 6-4ه . ق مشهد قلعه خرابه و رباط چاهک (چاهه) 13
  شهر مشهد - داخل شهر وقفي بنا مدرسه 05/08/1354 1087 صفويه مشهد سر در مدرسه حاج حسن خان* 14
  شهر مشهد - خ آيت الله شيرازي ( بالا خيابان ) وقفي بنا مدرسه 05/08/1354 1088 صفويه مشهد سر در مدرسه باقریه* 15
  شهر مشهد - چهار راه شهدا دولتي(ميراث فرهنگي) بنا آرامگاه 09/18/1354 1174 معاصر مشهد آرامگاه نادر 16
  بخش مركزي - دهستان طوس - توس دولتي(ميراث فرهنگي) بنا آرامگاه 09/18/1354 1176 پهلوي مشهد آرامگاه فردوسی 17
  بخش رضويه – دهستان پايين ولايت - 3 ك . م شمال پاسگاه اسماعيل آباد (78 ك . م مشهد) دولتي بنا رباط 11/06/1354 1223 اواخر غزنويان مشهد رباط ماهی 18
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني - ميدان گنبد سبز عمومي بنا آرامگاه 02/05/1356 1370 صفويه مشهد گنبد سبز 19
  شهر مشهد - خيابان شهيد اندرزگو- انتهاي كوچه بازار بزرگ دولتي بنا حمام 02/05/1356 1374 صفويه مشهد حمام شاه (رضوي) 20
  شهر مشهد - خ نواب صفوي - نواب صفوي 2- ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) وقفي بنا آرامگاه 02/05/1356 1375 صفويه - معاصر مشهد مقبره پیر پالاندوز 21
  شهر مشهد - خیابان عليا - ابتداي خيابان شيرازي وقفي بنا مدرسه 04/26/1357 1615 صفويه - معاصر مشهد مدرسه نواب* 22
  شهر مشهد - ضلع شمالی بست پایین خ مشهد - مقابل صحن وقفي بنا مدرسه 04/26/1357 1616 صفويه مشهد مدرسه خیراتخان* 23
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي-روبروي نواب4 وقفي بنا مدرسه 04/26/1357 1617 قرن 11 ه . ق مشهد مدرسه عباسقلی خان 24
  بخش احمد آباد - دهستان سرجام - جنوب شرق مشهد - ناحیه طرق دولتي بنا رباط 10/05/1356 1636 صفويه مشهد رباط طرق 25
  بخش احمد آباد – دهستان پيوه ژن -56 كيلومتري جنوب غربي مشهد - جنوب روستاي فخرداوود دولتي(ميراث فرهنگي) بنا رباط 06/18/1377 2108 قرن 9 ه .ق مشهد رباط فخرداوود 26
  شهر مشهد - خيابان امام خميني- بين امام خميني 34و32 – سه راه پاسداران - روبروي اداره دارائي- (خانه مشاهير) دولتي(ميراث فرهنگي) بنا منزل 06/18/1377 2115   مشهد خانه ملک 27
  شهر مشهد - خيابان توحيد - بين توحيد 4و6 – بعد از كوچه زردي– جنب مسجد جعفري – پ 216 خصوصي(داودي) بنا منزل 09/20/1379 2918 اواخر قاجار مشهد خانه داوودي 28
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي- كوچه عباسقلي خان خصوصي بنا بازار 07/10/1380 4030 پهلوي اول مشهد سرای عزیزالله اف 29
  شهر مشهد - خيابان 17 شهريور – خيابان صدر – نبش صدر 16 دولتي بنا رباط 07/10/1380 4031 قاجاريه مشهد کاروانسرای بابا قدرت 30
  بخش احمد آباد - 3 کیلومتری روستای بزوشک دولتي بنا رباط 05/08/1381 5903 تيموري - صفويه - قاجاريه مشهد رباط علاقبند 31
  بخش احمد آباد – دهستان سرجام - روستاي رباط خاكستري - 17 کیلومتری جنوب مشهد دولتي بنا رباط 05/08/1381 5904 سلجوقي - صفويه مشهد رباط خاکستری 32
  بخش احمد آباد - 65 كيلومتري مشهد – 1 كيلومتري شمال روستاي قاسم آباد عمومي بنا قلعه 05/08/1381 5956 صفويه مشهد قلعه حسن 33
  بخش احمد آباد - روستای رباط سفید عمومي بنا رباط 05/08/1381 5957 تيموري - صفويه - قاجاريه مشهد رباط سفید 34
  شهر مشهد - خیابان ابن سینای شرقی - ميدان امام رضا (ع) – بيمارستان امام رضا وقفي بنا بیمارستان 05/08/1381 5958 پهلوي اول مشهد ساختمان های قدیمی بیمارستان امام رضا 35
  شهر مشهد - خيابان شهيد بهشتي- شهيد بهشتي 48- كوچه شهيد قرائيان وقفي بنا آرامگاه 05/08/1381 5960 صفويه مشهد آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی 36
  بخش احمد آباد - 12کیلومتری روستای رباط سفید وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/08/1381 5961 تيموري - صفويه مشهد بقعه امامزاده سید نورالله 37
  بخش احمد آباد - روستای شریف آباد دولتي بنا رباط 07/07/1381 6355 صفويه مشهد کاروانسرای شاه عباسی (شریف آباد) 38
  بخش احمد آباد - روستای پیوه ژن دولتي بنا قلعه 07/07/1381 6356 اواخر اسلامي مشهد قلعه کهنه پیوه ژن 39
  شهر مشهد - خ نواب صفوي - نواب صفوي 4- کوچه كشميري ها- پلاک 8 خصوصي - وقفي(شيخي) بنا منزل 07/07/1381 6357 قاجاريه مشهد خانه قدیمی داروغه(حسينيه شورك) 40
  بخش احمد آباد - 1/5کیلومتری روستای باش ساروج دولتي بنا رباط 07/07/1381 6358 قرون ميانه اسلامي - قاجاريه مشهد رباط باش ساروج 41
  شهر مشهد - خیابان آيت الله شیرازی - آيت الله شيرازي 11 خصوصي (ورثه سبزواري) بنا منزل 07/07/1381 6360 قاجاريه مشهد خانه قدیم سبزواریها 1 (سبزواري زاده) 42
  بخش احمد آباد - شمال روستای درخت سپیدار دولتي بنا قلعه 07/07/1381 6435 اسلامي مشهد قلعه تلخون (تلخ آب) 43
  شهر مشهد - خيابان امام خميني - امام خميني 17 (كوچه اميركبير) – پلاك 59 خصوصي بنا منزل 07/07/1381 6436 قاجاريه مشهد خانه قدیمی صداقتی* 44
  بخش رضويه - روستای متروك لنگرک دولتي بنا آرامگاه 07/07/1381 6437 ايلخاني مشهد آرامگاه بابا لنگر 45
  بخش رضويه - دهستان ميامي - یک کیلومتری روستای چلاقد دولتي بنا چهارطاقي 07/07/1381 6438 سلجوقي - تيموري مشهد بقعه چلاقد(چهار طاقي چلاقد) 46
  بخش احمد آباد - روستای بالندر دولتي بنا قلعه 10/10/1381 6662 صفويه مشهد بقایای معماری قلعه درخت جوزا 47
  بخش احمد آباد - دهستان پيوه ژن - 1 ك .م روستای دهسرخ دولتي بنا قلعه 10/10/1381 6664 صفويه مشهد قلعه نو دهسرخ 48
  بخش احمد آباد - روستاي شریف آباد دولتي بنا چاپارخانه 10/10/1381 6665 قرن 13و12 ه .ق مشهد چاپارخانه تخت لنگر 49
  بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - روستاي پيوه ژن وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 10/10/1381 6666 قرن 10 ه .ق مشهد بقعه امامزاده هاشم ومحتشم 50
  بخش احمد آباد- دهستان پيوه ژن - روستای سلطان آباد دولتي بنا رباط 10/10/1381 6667 قرن 7 ه .ق مشهد رباط چهار حوض 51
  بخش احمد آباد - روستای فخرداود (باباپير) عمومي بنا آرامگاه 10/10/1381 6668 قاجاريه مشهد بقعه بابا پیر 52
  بخش احمد آباد - دهستان پیوه ژن - 250 م شمال روستاي دهسرخ (45 ك .م جنوب مشهد ) وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 10/10/1381 6669 قاجاريه مشهد بقعه امامزاده عبدالعزیز 53
  شهر مشهد - بلوار امت ‌‌(ميرزا كوچك خان) - گوشه شمالي پارك رستگار مقدم دولتي بنا كوره 11/12/1381 7476 پهلوي اول مشهد کوره آجر پزی رستگار مقدم 54
  بخش احمد آباد - 2 ك .م غرب روستای بازه حوض دولتي بنا رباط 01/24/1382 8253 قاجاريه مشهد رباط کلمبه 55
  بخش مركزي -باروی قدیمی شهرتوس خصوصي بنا آرامگاه 03/10/1382 8944 قرن 5و6 ه . ق مشهد آرامگاه منسوب به غزالی 56
  بخش مركزي- شهر تاریخی توس - روستاي اسلاميه خصوصي بنا آرامگاه 03/10/1382 8945 قرن 6-9 ه . ق مشهد بقایای آرامگاه تپه خشتی 57
  شهر مشهد -3 ك . م جنوب شهر مشهد - انتهاي شهرك سيدي – انتهاي خيابان خلج خصوصي بنا اقامتگاه 04/24/1382 9248 صفويه مشهد اقامتگاه خلج 58
  شهر مشهد - خيابان امام خميني (كوچه شاهين فر)– كوچه بازارچه سراب – جنب مسجد حمزه - پلاك 22 خصوصي(حافظيان) بنا منزل 04/24/1382 9250 قاجاريه مشهد خانه مقبل السلطنه 59
  شهر مشهد - خ شيرازي 4 - ك چهارباغ - ك پنجه - جنب حسینیه کویتی ها خصوصي(ابطهي) بنا منزل 04/24/1382 9252 قاجاريه مشهد خانه کوزه کنانی (حسينيه فروشانيها) 60
  شهر مشهد - ميدان بيت المقدس- كوچه كربلا- پشت هتل اطلس – پ 63 وقفي بنا آب انبار 04/24/1382 9253 صفويه مشهد حوض برجی 61
  بخش مركزي - غرب روستای فارمد عمومي بنا آرامگاه 05/07/1382 9282 قرن 5 ه . ق مشهد آرامگاه ابوعلی فارمدی 62
  شهر مشهد - ميدان راه آهن- 100 متری شمال شرق ايستگاه راه آهن دولتي بنا آرامگاه 06/23/1382 10180 صفويه مشهد گورجای میلی مشهدی 63
  شهر مشهد - خ شيرازي 3 - کوچه حمام برق - جنب هتل طبرستان - پ 7 وقفي(وظيفه دان) بنا خانقاه 11/27/1382 10914 اواخر قاجار- اوايل پهلوي مشهد خانقاه نعمت اللهی 64
  شهر مشهد - خيابان آزادي -چهارراه شهدا - كوچه غلامعلي راز فر - ضلع شرقي هتل الغدير خصوصي(محمدعلي پيوندي) بنا منزل 05/17/1383 11012 اواخر قاجار مشهد خانه قديمي سبزواریها-2* 65
  شهر مشهد - ميدان بيت المقدس - خيابان امام رضا – امام رضا 2 – كوچه صاحب علم – پ 32 خصوصي (موسوي) بنا منزل 05/17/1383 11013 قاجاريه مشهد خانه قديمي موسوي* 66
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي4- كوچه تاجرها - پلاك 91 خصوصي(علي شهري) بنا منزل 05/17/1383 11014 اواخر قاجار مشهد خانه قديمي حناساب* 67
  بخش مركزي -6 ك م شمال مشهد – كنار جاده آسفالته – جنوب روستاي گرجي دولتي بنا پل 05/17/1383 11015 صفويه مشهد پل شاهي 68
  شهر مشهد - خيابان آزادي - آزادي 3 - كوچه ساسان - پلاك 49 خصوصي(سعيد اكبرزاده) بنا منزل 05/17/1383 11016 اواخر قاجار مشهد خانه قديمي اكبرزاده 69
  شهر مشهد - خيابان سرشور – سرشور 3- پلاك 19 خصوصي (عباسيان حسيني) بنا منزل 05/17/1383 11017 قاجاريه مشهد خانه قديمي عباسيان حسيني 70
  بخش مركزي - دهستان كنويست - 50 متري غرب روستاي سنگبر ( 11 ك م شرق مشهد) دولتي بنا چهارطاقي 05/17/1383 11018 تيموري مشهد چهارطاقي سنگبر 71
  بخش رضويه - دهستان ميامي - يك كيلومتري غرب روستاي ميامي وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 05/17/1383 11019 صفويه مشهد آرامگاه امامزاده يحيي 72
  بخش مركزي– دهستان توس – روستای چهاربرج - توس خصوصي(محمد وثوقي) بنا يخچال 06/16/1383 11086 قاجاريه مشهد يخدان تاريخي چهار برج 73
  بخش مركزي - ضلع شرقي روستاي كريم آباد خصوصي( شجاع ) بنا يخچال 06/16/1383 11087 اواخرقاجار مشهد يخدان كريم آباد 74
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي- نواب صفوي 7 - كوچه عسگريه - پ 54 خصوصي ( رحيميان -جلاليان) بنا حسينيه 06/16/1383 11088 اواخرقاجار مشهد حسينيه رحيميان 75
  شهر مشهد - خيابان شهيد اندرزگو – كوچه سرشور- بين سرشور 12 و 14 خصوصي ( صاحب علم - املاك محمدي) بنا منزل 04/12/1384 12063 پهلوي اول مشهد خانه صاحب علم 76
  شهر مشهد - خيابان آزادي- آزادي 8- نبش اولين تقاطع خصوصي (عطاريان) بنا منزل 04/12/1384 12064 اواخرقاجار مشهد خانه عطاريان* 77
  شهر مشهد - خيابان شهيد اندرزگو - كوچه سرشور 5 (شهيد مجيد قناد) - پلاك 32 خصوصي ( رضوي) بنا منزل 04/12/1384 12065 اوايل پهلوي مشهد خانه تمدني* 78
  شهر مشهد - خيابان نوغان - نوغان 6- كوچه بختياريها- پلاك 162 خصوصي( جميلي-علي پريشاني) بنا منزل 04/12/1384 12066 اوايل پهلوي مشهد منزل موسوی (خانه پريشاني ) 79
  شهر مشهد -خيابان امام خميني – نبش امام خميني 26 – روبروي باغ ملي خصوصي بنا هتل 04/12/1384 12067 اوايل پهلوي مشهد هتل پارس 80
  شهر مشهد - ميدان طبرسي - كوچه نوغان - نبش نوغان 4 خصوصي ( حسين طلايي-صدر) بنا منزل 04/12/1384 12068 پهلوي اول مشهد خانه طلايي 81
  شهر مشهد - چهارراه شهدا- خيابان آزادي - نبش كوچه خوراكيان- پلاك35 خصوصي( نيك فروشان ) بنا منزل 04/12/1384 12069 پهلوي اول مشهد خانه سالاري 82
  شهر مشهد - خيابان امام خميني – خيابان جنت – فرهنگسراي بهشت دولتي ( شهرداري) بنا ساختمان اداري 04/12/1384 12070 پهلوي اول مشهد فرهنگسراي بهشت 83
  شهر مشهد - خيابان امام خميني - خيابان جنت - پاركينگ شهرداري خصوصي(لگزايي) بنا منزل 04/12/1384 12071 پهلوي اول مشهد خانه لگزايي (سلماسي)* 84
  شهر مشهد - ميدان شهدا – خ امام خميني – نبش كوچه سجادي – روبروي اداره آموزش و پروش خصوصي(غلامرضا خواجه - سنچولي) بنا منزل 04/12/1384 12072 پهلوي اول مشهد خانه خان منش* 85
  شهر مشهد - خيابان آزادي – كوچه شهيد محمود علوي (كوچه شاهين فر) – نبش بن بست جهان خصوصي(حسيني رشتي) بنا منزل 04/12/1384 12073 پهلوي اول مشهد خانه ظريف 86
  شهر مشهد - خيابان آزادي - آزادي 3 (ساسان ) - كوچه تپل محله - پ 48 وقفي (دفتر مركزي حوزه علميه مشهد) بنا منزل 04/12/1384 12074 پهلوي اول مشهد خانه موسوي نژاد 87
  شهر مشهد - پنجراه پايين خيابان - خيابان وحدت - وحدت 13 - پلاك 215 خصوصي(سيدمحمدطباطبايي-غلامحسين اميني) بنا منزل 04/12/1384 12075 پهلوي اول مشهد منزل اميني 88
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - نواب صفوي 9 - پلاك 351 خصوصي ( مهدي اميري -جمالي ) بنا منزل 04/30/1384 12132 اواخرقاجار مشهد خانه قديمي اميري 89
  شهر مشهد - اوايل خيابان خسروي – بين ديالمه 3 و 5 جنب بانك ملت – پ 125 خصوصي(ورثه كاظم زاده ) بنا منزل 05/11/1384 12373 قاجاريه مشهد خانه كاظم زاده* 90
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - نواب صفوي 7-كوچه عسگريه - پلاك 29 خصوصي(توكلي) بنا منزل 05/11/1384 12374 قاجاريه مشهد خانه توكلي 91
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني – كوچه خامنه اي – نرسيده به پارك محلي خصوصي(حسين زاده) بنا منزل - نما 05/11/1384 12375 پهلوي اول مشهد نماي گرمابه سعدي 92
  شهر مشهد - خيابان امام خميني- خيابان جنت- جنب پاركينگ شهرداري دولتي (بنياد شهيد ) بنا منزل 05/11/1384 12376 پهلوي مشهد خانه سلماسي ( لگزايي)* 93
  شهر مشهد - ميدان طبرسي - كوچه نوغان - بين نوغان 4.6 خصوصي ( سيدكاظم پورتقوي) بنا منزل - نما 05/11/1384 12377 پهلوي اول مشهد نماي خانه تقوي* 94
  شهر مشهد - خيابان امام خميني-حد فاصل خيابان سعدي و امام خميني 9-بالاي لوازم ورزشي تخت جمشيد خصوصي( حسيني - محمدزاده ) بنا منزل - نما 05/11/1384 12378 پهلوي اول مشهد نماي انبار كمالي 95
  شهر مشهد - بلوار وحدت - وحدت 21 - كوچه صفار شاهرودي - كوچه غلامحيدر پاكسير - بلوك دوم خصوصي (سيدان-عباس قوي پنجه) بنا منزل 05/11/1384 12379 قاجاريه مشهد خانه سيدان 96
  شهر مشهد - بلوار وحدت - وحدت 11 - پلاك 104 خصوصي(ورثه جوان صبور) بنا منزل 05/11/1384 12380 قاجاريه مشهد خانه مسكوني جوان صبور* 97
  شهر مشهد - ميدان سعدي – خيابان دانشگاه – دانشگاه 15 (كوچه قائم مقامي) – پلاك 3 خصوصي(اشرف السادات تفتي ) بنا منزل 05/11/1384 12381 اواخرقاجار مشهد منزل مسكوني تفتي* 98
  شهر مشهد - ضلع غربي تقي آباد دولتي بنا مدرسه 05/11/1384 12382 پهلوي اول مشهد هنرستان شهيد بهشتي 99
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - نواب صفوي11- پ 132 خصوصي ( رعيت زاده كرماني ) بنا منزل 05/11/1384 12383 قاجاريه مشهد خانه مسكوني كرماني 100
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي 11 - كوچه باغ حسن خان- كوچه كاظم ذبيح الهي -پلاك 11 خصوصي( بلخاست) بنا منزل 05/11/1384 12384 قاجاريه مشهد خانه مسكوني بلخاست 101
  شهر مشهد - خيابان شهيد رجايي - كوچه شوكت الدوله - پلاك 4 خصوصي (عليزاده) بنا منزل 05/11/1384 12385 پهلوي مشهد خانه مسكوني عليزاده 102
  شهر مشهد - خيابان شيرازي 20 (ك باغ عنبر )- كوچه داد آفريد - پلاك 148 خصوصي(قاسم رجب پور صنعتي ) بنا منزل 05/11/1384 12386 قاجاريه مشهد خانه رجب پور صنعتي* 103
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي 11 - پلاك 6 خصوصي(ورثه زرين زاده ) بنا منزل 05/11/1384 12387 قاجاريه مشهد خانه زرين زاده* 104
  شهر مشهد- خ امام خميني- ميدان شهدا-تقاطع خسروي- روبه روي بانك ملت -شعبه مدرس خصوصي (عباس كمالي) بنا منزل - نما 05/11/1384 12388 قاجاريه مشهد نماي منزل كمالي 105
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - نواب صفوي 11- كوچه عسگريه - مقابل تكيه يزدي ها خصوصي(رضا انصاري ) بنا منزل 05/11/1384 12389 اواخرقاجار مشهد منزل مسكوني ناظران 106
  شهر مشهد - بلوار وحدت - وحدت 21 - كوچه صفار شاهرودي - پلاك 27 خصوصي ( دولابيان) بنا منزل 05/11/1384 12391 اواخرقاجار مشهد خانه اردكاني (دولابيان)* 107
  شهر مشهد - خيابان امام خميني- نبش امام خميني 24- روبروي باغ ملي خصوصي( اسكندري ) بنا منزل - نما 05/11/1384 12392 پهلوي اول مشهد نماي مطب اسكندري 108
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - كوچه عباسقلي خان - كوچه محمديه-پلاك 85 خصوصي (عذرا غفوري-حسين ومحمد رشتي بافت) بنا منزل 05/11/1384 12393 قاجاريه مشهد خانه غفوري 109
  شهر مشهد - خيابان امام خميني - نبش خيابان سعدي – طبقه بالاي فروشگاه لوازم ورزشي خصوصي(قناويزچي) بنا منزل - نما 05/11/1384 12394 پهلوي اول مشهد نماي مطب دكتر شيباني 110
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي -نبش نواب صفوي 10 خصوصي( خادم الخمسه )-دولتي بنا منزل - نما 05/11/1384 12395 اواخر قاجار مشهد نماي سراي فولادكار* 111
  بخش رضويه - روستاي چهل سنگ عليا دولتي بنا قلعه 05/19/1384 12944 صدراسلام- صفويه مشهد بقاياي قلعه سنگي چهل من سنگ 112
  بخش رضويه - روستاي كوه سفيد دولتي بنا قلعه 05/19/1384 12956 قرون مياني اسلامي مشهد بقاياي قلعه كافر كوه سفيد 113
  بخش رضويه - آبروان - 9 كيلومتري شمال شرق قرقروك دولتي بنا حوض انبار 05/19/1384 12957 صفويه مشهد حوض انبار ميرزا عرب 114
  شهر مشهد - خيابان اندرزگو- كوچه بازار سرشور- سرشور 13 - پلاك 211 خصوصي ( بي بي اشرف تفتي ) بنا منزل 05/22/1384 13103 پهلوي اول مشهد منزل جواهري 115
  شهر مشهد - خيابان خسروي- حدفاصل چهارطبقه و چهارراه خسروي- خيابان شهيد ديالمه – بين ديالمه 1و3 خصوصي ( ابراهيم زاده ) بنا منزل - نما 05/22/1383 13104 پهلوي اول مشهد نماي سراي عروس 116
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني - كوچه آيت الله خامنه اي - روبروي پارك محلي خصوصي(شيعه علي) بنا منزل 05/22/1383 13105 پهلوي اول مشهد منزل نوريان 117
  شهر مشهد - چهارراه خسروي – كوچه شهيد مهاجر و پسران – پلاك 719 خصوصی (عباس شيخاني) بنا منزل 05/22/1383 13106 پهلوي اول مشهد منزل دكتر حشمت اعتمادي* 118
  شهر مشهد - ميدان شهدا – خيابان شهيد هاشمي نژاد – كوچه افتخاري – پ 87 خصوصي (شيخ الاسلامي ) بنا منزل 05/22/1383 13107 پهلوي اول مشهد منزل شيخ الاسلامي* 119
  شهر مشهد - چهارراه شهدا – پشت آرامگاه نادري – كوچه شهيد حسين درخشاني – پلاك 54 خصوصي (هوشيار خوشدل ) بنا منزل 05/22/1384 13158 اسلامي مشهد منزل هوشمند* 120
  شهر مشهد - خيابان خسري - خيابان شهيد دياله – نبش دياله 5 خصوصي(صادق وطن چي ) بنا منزل 05/22/1384 13160 اواخرقاجار مشهد خانه وطن چي 121
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني- آخوند خراساني 5- كوچه سه شهيد- پلاك 42 خصوصي(سيد مرتضي حسيني ) بنا منزل 05/25/1384 13365 پهلوي اول مشهد خانه پيشه وران 122
  شهر مشهد - بلوار وحدت - وحدت 21- ك كشميري ها - پلاك 4 خصوصي(مجيديزدان پرست) بنا منزل 05/25/1384 13366 پهلوي اول مشهد منزل يزدان پرست 123
  شهر مشهد - ميدان شهدا- خيابان توحيد- نبش توحيد 6 خصوصي(حسيني) بنا منزل 05/25/1384 13367 پهلوي اول مشهد خانه حسيني (خانه قندي)* 124
  شهر مشهد - خيابان شيرازي (كوچه شاهين فر) - شيرازي 10- كوچه مستشاري- پلاك 10 خصوصي (فروغ ديباچي) بنا منزل 05/25/1384 13368 پهلوي اول مشهد منزل حسن زاده (متروك ) 125
  شهر مشهد - خیابان آيت الله شیرازی - آيت الله شيرازي 11 خصوصي(آقاي سردار) بنا منزل 05/25/1384 13369 پهلوي اول مشهد منزل سبزواري زاده (سبزواریها 1 ) 126
  شهر مشهد - خيابان امام خميني- امام خميني 34- پ 13و15 (ميدان ده دي – خيابان جانبازان) خصوصي (آلفود )-ارامنه گريگور بنا كليسا 05/25/1384 13370 پهلوي دوم مشهد كليساي ده دي 127
  شهر مشهد - چهارراه شهدا - كوچه الغدير - كوچه بهاء التوليه - كوچه حاج محمد - پ 46 خصوصي(مجتبي احمديان) بنا منزل 05/25/1384 13371 پهلوي اول مشهد خانه احمديان 128
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي -نواب صفوي4-ك كشميري ها - پ 17 خصوصي (عباس موسوي) بنا منزل 05/25/1384 13372 پهلوي اول مشهد منزل موسوي 129
  شهر مشهد - خ آزادي - كوچه مخابرات - پ 92 خصوصي( مانپور-روح ا...حسن زاده) بنا منزل - نما 05/25/1384 13373 پهلوي اول مشهد نماي منزل قهرمان پور 130
  شهر مشهد - خيابان امام خميني- حد فاصل سراه پاسداران و ميدان ده دي - ساختمان اداره هلال احمر دولتي بنا ساختمان اداري 05/25/1384 13374 پهلوي دوم مشهد اداره هلال احمر 131
  شهر مشهد - خيابان امام خميني – كوچه گلستان – پشت ساختمان صدا و سيما - پلاك 53 خصوصي بنا كليسا 05/25/1384 13375 پهلوي اول مشهد كليساي انجيلي 132
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني- آخوند خراساني 9- پلاك 73 خصوصي(ضيائيان) بنا منزل 07/06/1384 13422 اواخر قاجار- اوايل پهلوي مشهد خانه قديمي وهاب زاده* 133
  شهر مشهد - خيابان خسروي نو ( اندرزگو)- كوچه بازار بزرگ خصوصي بنا بازار 07/06/1384 13499 قاجاريه مشهد بازار فرش 134
  بخش مركزي -25 ك م شمال غرب مشهد- دهستان توس-5 ك م جنوب غربي مجموعه آرامگاه فردوسي - توس خصوصي(محسن مقيمي ) بنا منزل 07/06/1384 13500 قاجاريه مشهد خانه باغ چهار برج توس 135
  شهر مشهد - خيابان امام خميني – ابتداي خيابان جنت دولتي بنا باغ 08/25/1384 13859 پهلوي اول مشهد باغ ملي 136
  شهر مشهد - چهارراه شهدا- خيابان آزادي (رجائي)- كوچه مخابرات -نبش كوچه پنجه خصوصي (حميد پوررشيد) بنا بازار 08/25/1384 13860 پهلوي اول مشهد سراي تركمن ها* 137
  شهر مشهد - خ شيرازي - انتهاي شيرازي 3-ك حاج ملا هاشم - انتهاي كوچه حمام برق - پ 1/29 خصوصي (زهرازرعي) بنا منزل 08/25/1384 13873 پهلوي مشهد منزل زرعي 138
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - حد فاصل حرم تا ميدان عدالت خصوصي(طباطبائي- شريعت - عطاريان و. . .) بنا منزل - نما 08/25/1384 13874 اواخرقاجار مشهد بدنه خيابان نواب صفوي 139
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني- نبش آخوند خراساني 19 ( كوچه ارگ) خصوصي(احمدي) بنا منزل - نما 08/25/1384 13875 پهلوي اول مشهد نماي منزل احمدي 140
  شهر مشهد - خيابان شيرازي(بالا خيابان )-حد فاصل حرم امام رضا (ع)-چهارراه شهدا-ميدان شهدا خصوصي بنا منزل - نما 08/25/1384 13876 صفويه (اوايل پهلوي) مشهد نماي بدنه هاي خيابان شيرازي* 141
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراسانی- آخوند خراسانی 20 - نبش تقاطع اول – سمت راست – پ 1 خصوصي(موسوي) بنا منزل 08/25/1384 13877 پهلوي مشهد خانه مجيد نيا 142
  شهر مشهد - خيابان شهيد ديالمه ( خسروي نو ) - ديالمه 2- نبش كوچه فتاح خان - پلاك 2 خصوصي( داوري ) بنا منزل 08/25/1384 13878 اوايل پهلوي مشهد خانه داوري 143
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - كوچه عباسقلي خان - ك محمديه - ك شهيد ركابي - پ 99 خصوصي(محمدي) بنا منزل 08/25/1384 13879 پهلوي مشهد خانه محمدي 144
  بخش مركزي - دهستان كنويست - روستاي شرشر وقفي بنا آرامگاه 08/25/1384 13880 پهلوي اول مشهد مزار خواجه زماني 145
  شهر مشهد - خيابان نواب صفوي - نواب صفوي 4-كوچه كشميريها- انتهاي كوچه سمت راست پلاك 45 خصوصي( براتي ) بنا منزل 08/25/1384 13881 پهلوي مشهد خانه براتي* 146
  شهر مشهد - تقاطع خيابان ارگ و خسروي – ضلع شمالي خيابان خسروي – روبروي بانك ملت - پ 21 خصوصي(سلطاني) بنا منزل 08/25/1384 13882 پهلوي مشهد ساختمان مطب دكتر ضيائي 147
  شهر مشهد - ميدان شهدا - خيابان توحيد - نبش كوچه ازغدي خصوصي(درايتي) بنا منزل - نما 08/25/1384 13883 پهلوي اول مشهد نماي منزل درايتي* 148
  شهر مشهد - خيابان دانشگاه – دانشگاه 15 – پلاك هاي 28 و 29 خصوصي(ورثه بني هاشمي) بنا منزل 11/09/1384 13915 پهلوي اول مشهد منزل بنی هاشمی 149
  شهر مشهد - فلكه سراب – خيابان سعدي – بين سعدي 18و 20 – پ 49 خصوصي(توكلي زاده) بنا منزل 09/11/1384 13917 پهلوي اول مشهد خانه توكلي زاده 150
  شهر مشهد - خيابان آخوند خراساني - آخوند خراساني 1/20 (كوچه فروغ )– پ 199(خانه مشاهير) خصوصي(هنرمند) بنا منزل 09/11/1384 14002 پهلوي مشهد خانه دختر ملک 151
  شهر مشهد - خيابان پاسداران – بين پاسداران 5 و 3 – پلاك 93 خصوصي (شالچي) بنا منزل 09/11/1384 14004 پهلوي دوم مشهد خانه الستی* 152
  شهر مشهد - میدان طبرسی - کوچه محراب- کوچه طلایی- کوچه اول سمت راست - پلاک 36 خصوصي (محمد اميرفخريان) بنا منزل 09/11/1384 14006 پهلوي مشهد سرسرای ورودی خانه امیر فخریان* 153
  شهر مشهد - ميدان امام رضا (ع) – پلاك 158 خصوصي (فولادي) بنا منزل 11/09/1384 14149 پهلوي اول مشهد منزل فولادی 154
  شهر مشهد - میدان شهدا - خيابان امام خميني – سه راه جم – اداره دارايي دولتي بنا ساختمان اداري 12/16/1384 14355 اوايل پهلوي دوم مشهد ساختمان اداره دارایی 155
  شهر مشهد - ميدان شهدا- ساختمان شهرداري دولتي بنا ساختمان اداري 12/16/1384 14358 اوايل پهلوي دوم مشهد ساختمان شهرداری مشهد 156
  شهر مشهد - خيابان امام خميني- بين امام خميني 26 و خيابان ثبت دولتي بنا ساختمان اداري 12/16/1384 14359 اوايل پهلوي دوم مشهد بانک ملی مرکزی 157
  بخش مركزي - دهستان تبادكان - شرق روستاي برزش آباد وقفي بنا آرامگاه 03/17/1385 15562 اواخر صفويه مشهد بقعه سيدعبدالله برزش آباد 158
  بخش احمد آباد- دهستان پيوه ژن - 2 ك م شرق روستاي سلطان آباد عمومي بنا آسياب 12/27/1386 22294 قاجاريه مشهد آسياب سلطان آباد 159
  بخش مركزي - دهستان كنويست - ضلع شرقي روستاي شرشر دولتي بنا قلعه 12/27/1386 22298 اواخر قاجار مشهد قلعه پاسگاه هلالي 160
  بخش مركزي - دهستان كنه بيست - ضلع جنوبي روستاي كنه بيست خصوصي (محمد دوست) بنا آسياب 05/02/1387 23091 پهلوي اول مشهد آسياب كنه بيست 161
  شهر مشهد - خيابان امام خميني – ميدان ده دي دولتي بنا ميدان 11/15/1387 24394 پهلوي مشهد ميدان ده دي (مكان رويداد) 162
  بخش احمد آباد - دهستان پيوه ژن - روستاي قاسم آباد عمومي بنا حمام 12/18/1387 24982 اواخر صفويه مشهد حمام قاسم آباد 163
  بخش مركزي - دهستان طوس - روستاي كوشك مهدي - خيابان امام مهدي - امام مهدي 5 عمومي بنا حمام 09/01/1388 28100 اواخر قاجار مشهد حمام كوشك مهدي 164
  بخش احمد آباد - دهستان سرجام -روستاي طرق - جنب كاروانسراي طرق - (5 ك .م جنوب مشهد) دولتي بنا آب انبار 11/13/1388 29069 قاجاريه مشهد آب انبار طرق 165
  بخش احمد آباد - دهستان سرجام - 50 ك . م غرب روستاي طرق دولتي بنا سد 11/13/1388 29279 تيموري مشهد سد طرق 166
  بخش احمد آباد - دهستان پيوه ژن - روستاي شریف آباد - جنب كاروانسراي اسحق خاني (35 ك .م جنوب مشهد) عمومي بنا حمام 11/13/1388 29286 اوايل قاجار مشهد حمام اسحاق خان 167
  بخش احمد آباد - دهستان پيوه ژن - روستاي پيوه ژن عمومي بنا حمام 10/08/1390 30474 صفويه مشهد حمام پيوه ژن 168
  شهرستان مشهد-شهر مشهد- خیابان نواب صفوی، ضلع جنوب غربی، تقاطع خیابان نواب صفوی و شارستان رضوی هیئت امناء بنا مسجد و آب انبار 12/01/1394 31435 صفویه-قاجار مشهد مسجد حوض معجردار 169
  شهرستان مشهد-شهر مشهد-خیابان امام خمینی-خیابان جنت-جنت2-پلاک78 خصوصی بنا خانه 10/15/1395 31644 پهلوی اول مشهد خانه ساختیانچی 170
  شهرستان مشهد-شهر مشهد- میدان راه آهن، ایستگاه راه آهن   بنا بنا 11/09/1395 31647 پهلوی اول و دوم مشهد ایستگاه راه آهن مشهد(ابنیه، تأسیسات و...) 171
  شهر مشهد - بلوار امام رضا - امام رضا 16- خيابان عنصري غربي - عنصري 9 دولتي بنا مجموعه باغ 12/25/1379 3240 قاجاريه مشهد مجموعه باغ خونی 172
    دهیاری تپه تپه 04/24/1395   كلكوليتيك قديم تا مفرغ ميانی مشهد تپه مرغانو 173
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3241 قرون اوليه - مياني اسلامي مشهد تپه پاژ 174
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3682 پيش از تاريخ - تاريخي مشهد تپه نادری 175
    خصوصي - دولتي تپه تپه 07/10/1380 4027 پيش از تاريخ مشهد قره تپه 176
    دولتي تپه تپه 07/10/1380 4028 پيش از تاريخ مشهد تپه توپ درخت 177
    دولتي تپه تپه 07/10/1380 4029 پيش از تاريخ - تاريخي مشهد تپه دوين 178
    خصوصي تپه تپه 07/10/1380 4032 پيش از تاريخ مشهد تپه قادر آباد 179
    خصوصي تپه تپه 07/07/1381 6439 پيش از تاريخ مشهد تپه نادری سید آباد 180
    دولتي تپه تپه 12/17/1381 7616 قرن 3-6 ه .ق مشهد تپه منجل تیغ بررود 181
    دولتي تپه تپه 04/24/1382 9251 هزاره 2و1- قرن7و8 ه . ق مشهد تپه پس کمر 182
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12076 تاريخي - اسلامي مشهد تپه شر شر 183
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12077 تاريخي مشهد برج تپه 184
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12078 اسلامي مشهد تپه رضوان (رزان) 185
    دولتي تپه تپه 04/12/1384 12079 اسلامي مشهد تپه حاج تراب توس 186
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 12941 تاريخي مشهد تپه اسماعیل آباد 187
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12942 اواخر هزاره2تا تاريخي مشهد تپه رستم خان 188
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12943 اواخر هزاره2تا تاريخي مشهد تپه سنگر آباد 189
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12946 هزاره 2ق.م - تاريخي مشهد تپه قلئور خانه 190
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12948 قرن3-8 ه.ق مشهد تپه قلعه برجموري 191
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12951 تاريخي- قرون اوليه اسلامي مشهد تپه هاي باستاني چنارك 192
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12952 تاريخي - اسلامي مشهد تپه هاي گاو مرگي 193
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12953 اواخرهزاره 2تا صدراسلام مشهد تپه جونو 194
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12954 تاريخي - اسلامي مشهد تپه هاي جميلي (دوقلو) 195
    دولتي تپه تپه 05/19/1384 12955 تاريخي مشهد تپه خاكي 196
    دولتي تپه تپه 08/25/1384 13871 هزاره 2- دوره تاريخي مشهد تپه گاش 197
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20564 قرن 12و13ه.ق مشهد تپه قلعه دلبر 198
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22304 صدراسلام - قرن 3-5 ه.ق مشهد تپه كيوك 199
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22306 قرون مياني اسلامي مشهد تپه نمدون 200
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22307 تاريخي مشهد تپه قلعه گبري 201
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22309 قرون متاخر اسلامي مشهد تپه سيد آباد 202
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22310 قرون مياني اسلامي مشهد تپه نادري امرغان 203
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29062 قرون اوليه اسلامي مشهد تپه كال چغوكي 204
    دهیاری تپه تپه 08/19/1395 31599 عصر مفرغ مشهد محوطه باستان شناختی تپه نادر 205
    دهیاری تپه تپه 08/19/1395 31600 دوره مس و سنگ جدید، مفرغ قدیم و دوران تاریخی مشهد محوطه باستان شناختی تپه حسین آباد گزبند 206
    دهیاری تپه تپه 09/22/1395 31615 قرون میانی اسلامی مشهد محوطه باستان شناختی تپه چهل دختر 207
    دهیاری محوطه محوطه 04/24/1395   قرون اسلامی4تا7هجری مشهد محوطه علاقبند 208
    دولتي(ميراث فرهنگي) محوطه شهر تاريخي 08/26/1375 1758 قرن 2 ه . ق مشهد شهر توس با مجموعه ارگ و بارو 209
    خصوصي محوطه محوطه 05/08/1381 5959 اسلامي مشهد محوطه باستانی رباط دیز باد 210
    دولتي محوطه مسيرتاريخي 07/07/1381 6359 اسلامي مشهد راه قدیمی نیشابور به توس (راه كهنه فاضل) 211
    دولتي محوطه مسيرتاريخي 10/10/1381 6663 قاجاريه مشهد بقایای راه سنگ فرش شریف آباد 212
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7611 قرن 3-6 ه .ق مشهد محوطه باستانی و بقایای رباط کال خونی 213
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7612 قرون اوليه اسلامي - صفويه مشهد محوطه باستانی قلعه کوچ کمر 214
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7613 هزاره 4 ق . م مشهد محوطه باستاني قلعه كوهي 215
    دولتي محوطه محوطه 12/17/1381 7615 قرن 3-7 ه .ق مشهد محوطه باستانی رباط جهان آباد 216
    عمومي محوطه محوطه 12/17/1381 7867 قرن 10و11 ه .ق مشهد محوطه باستانی قلعه مختاری 217
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8731 تاريخي - اسلامي مشهد محوطه قلعه کهنه چشمه چنار 218
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8732 قرون اوليه اسلام - قرن 7 ه.ق مشهد محوطه باستانی قلعه چراغ 219
    عمومي محوطه محوطه 05/27/1382 9593 قرن 12و13 ه . ق مشهد محوطه باستانی قلعه کوه آسیاباد 220
    دولتي محوطه محوطه 05/19/1384 12949 قرون اوليه اسلامي مشهد محوطه سمبا 221
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13159 قرون متاخراسلامي مشهد محوطه تاريخي قلعه كبري پختوك 222
    دولتي محوطه محوطه 07/06/1384 13425 صدراسلام - قرن 10-11ه.ق مشهد محوطه تاريخي دستگردان 223
    دولتي محوطه محوطه 12/27/1386 22295 قرن 8و9ه.ق مشهد محوطه باستاني دهليان 224
    عمومي محوطه قبرستان 12/27/1386 22297 اواخر تيموري - قاجاريه مشهد قبرستان عاشقان 225
    دولتي محوطه كتيبه (سنگ نوشته) 12/27/1386 22305 صفويه مشهد كتيبه خان تاشي 226
    عمومي محوطه قبرستان 05/02/1387 23095 تيموري - قاجاريه مشهد قبرستان تبادكان (سيدها) 227
    دولتي محوطه محوطه 12/18/1387 24987 قرن 4-8ه.ق مشهد محوطه لاخ انجير 228
    عمومي محوطه قبرستان 09/01/1388 28105 قرن 3ه.ق مشهد چشمه و تخت امام 229
    دهیاری محوطه محوطه 08/19/1395 31598 دوره اشکانی مشهد محوطه باستان شناختی قلعه گبری اردلوک 230
    دهیاری محوطه محوطه 09/22/1395 31614 دوره ساسانی تا قرون میانی اسلامی مشهد محوطه باستان شناختی قلعه گبری جغری 231
      محوطه محوطه 09/22/1395 31614 دوره ساسانی و قرون میانی اسلامی مشهد محوطه باستان شناختی قلعه گبری جغری 232
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
مشهد- بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)- بین مدرس 1 و 3  
32220795 - 32258097 
miras-msh@yahoo.com
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق