• ریاست اداره

  عکس  سمت  نام و نام خانوادگی  شماره تماس 
  رئیس اداره شهرستان مشهد   حسن زمانی بیدختی 32258097

                                                                                                                              

  کارشناسان

  ردیف سمت شماره تماس فاکس/ نمابر
  1 رئیس اداره 32258097 32220795
  2 مسئول دفتر 32258097 32220795
  3 جانشین ریاست اداره و کارشناس میراث فرهنگی 32222810 32222810
  4 یگان حفاظت 32222810 32222810
  5 بازرس امور هتل آپارتمان ها 32222810 32222810
  6 بازرس امور هتل ها 32219263 32219263
  7 بازرس امور مهمان پذیرها 32219263 32219263
  8  بازرس امور دفاتر و شرکت ها خدمات مسافرتی و صنایع دستی– دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان 32219263 32219263
  9 کارشناس کمیته اجرایی 32219263 32219263
  10 کارشناس نظارت و رسیدگی به شکایات دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی 32284550  
  11 کارشناس مسئول صنایع دستی 32284550  
  12 کارشناس امور خانه مسافر 32233386  
  13 امور خانه مسافرها 32210631  


   
سایر شهرستان ها
خدمات
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق